Rolfs partnernätverk

Att vara Partner till ROLF innebär att ni kan erbjuda ett mervärde till dina befintliga och potentiella kunder. Ett mervärde som inkluderar en hjälp i övergången till att arbeta digitalt med utveckling och lärande vilket ju är en högaktuell utmaning i många verksamheter idag.

Ni får tillgång till ett strukturerat digitalt verktyg som kan ge dig fler kunder/uppdrag

  • som kan förstärka er verksamhets unique selling points vid införsäljningen av nya uppdrag (kvalitet enligt ovan) till nya och befintliga kunder
  • som kan öppna dörrar och leda vägen in till nya uppdrag som stöttning till bolag som vill använda Rolf men som inte har mognad, kunskap, tid eller resurser för att starta upp och implementera Rolf som verktyg
  • vår gemensamma kunds arbete i Rolf flaggar upp och hjälper er att identifiera områden för potentiell merförsäljning
  • som partner ges ni möjlighet att få uppdrag förmedlade till er som inte ryms inom Rolfs interna support till kunden och där Rolfs egen Customer Success inte är tillräcklig utifrån kundens behov.

Jag vill veta mer om Rolf och att vara Partner. Kontakta mig